Tiết mục Hà Nội niềm tin và hi vọng của Hữu Kiên

Chàng luật sư thực tập chinh phục khán giả bởi Hà Nội niềm tin và hi vọng