Dạo quanh Đảo quốc sư tử Singapore qua video time-lapse

Những kiến trúc ấn tượng của Singapore như Marina Bay Sands, đu quay Singapore Flyers,... đều được tái hiện rõ nét trong video time-lapse này. Singapore đã chuyển mình rõ rệt từ từ một hòn đảo bị đầm lầy bao phủ thành một quốc gia năng động có nền kinh tế hàng đầu khu vực.

Nguồn: Internet.