Ấn tượng với màn nhào lộn siêu đỉnh

Nếu trước kia, đây là một trò chơi của trẻ con, thì giờ đây, nó trở thành một hiện tượng nổi trên thế giới.

Nguồn: Internet.