Vắc-xin Ebola thử nghiệm đầy hứa hẹn

Thử nghiệm đầu tiên trên người cho kết quả đầy hứa hẹn.

Nguồn: CNN.