Những hình ảnh giản dị về cuộc đời Bác Hồ back

Những hình ảnh giản dị về cuộc đời Bác Hồ

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng những hình ảnh của Người vẫn còn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam và nhân loại yêu hòa bình.

Theo Tiin Hanien/Đất Việt

First Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Last