Trường quay Tiin trực tiếp: Vũ Cát Tường - Cái khó không phải là cảnh nóng...

Trong chương trình trực tiếp hôm nay, nữ ca sĩ nhiệt tình trả lời tất cả các câu hỏi của người hâm mộ.