Hoàng Tôn - Yêu thì... sống thử!

Hoàng Tôn thấy chuyện sống thử rất bình thường, khi yêu quan tâm tới tính cách hơn hình thức và hiện tại anh chàng vẫn... ế.