Trường quay Tiin: 365 trở lại, nói về tật xấu, tin đồn yêu nhau và '2 cô tiên'!

Rất nhiều thông tin thú vị về cuộc sống và sự nghiệp của cả nhóm đều được bật mí trong chương trình.